Menampilkan 36 hasil

Deskripsi Arsip
Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi
Pratinjau hasil cetak Lihat:

34 hasil temuan memiliki objek digital Perlihatkan hasil dengan objek digital

Sejarah dan Adat Kurai V Jorong

Khazanah Arsip Statis tentang Sejarah dan Adat Kurai V Jorong oleh team perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Rancangan Sejarah dan Adat Kurai V Jorong

Khazanah Arsip Statis tentang Rancangan Sejarah dan Adat Kurai V Jorong oleh team perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Cara Perpindahan Nagari Kurai.

Khazanah Arsip Statis susunan pemerintahan saat itu bahwa ninik mamak beseta penghulu, menuntut kelarasan Koto Piling Bajanjang Naiak Batanggo Turun. Pelaksanaan pemerintahan dipakai cara kelarasan Bodi Chaniago yaitu Bulek aia ka pambuluah, bulek kota ka mupakaik, nan rajo kato mupakaik. Susunan Adat yang tercermin di kurai 5 jorong sampai saat ini adalah Bapucuak Bulek, Ba urek Tunggang , rumah di bari batunanggai Kampuang di bari ba nan Tuo, nagari di bari ba nan tuo, nagari di bari ba panghulu.

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Perluasan Daerah Hingga menjadi Kurai Limo Jorong

Khazanah Arsip Statis Perluasan daerah sampai ke Mandiangain dan jorong Guguk Panjang.
Wilayah yang masuak jorong guguk panjang mulai dari Bukik Cangang, Bukik Sarang Gagak, Bukik Cik Anjing dan Bukik Kandang Kabau, Bukik Malambuang dan Apit.
Rombongan yang menelusuri Batang Buo, sampai terus ke Aur Kuning, sampai ke Birugo.

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

8 Suku Kesepakatan Kerapatan Nagari

Khazanah Arsip Statis 8 Suku Kesepakatan Kerapatan Nagari yaitu:

 1. Suku Guci dipimpin oleh : Dt . Mangkudung, Dt . Pado Batuah.
 2. Suku Tanjung dipimpin oleh : Dt . Asa Dahulu, Dt . Balai Banyak.
 3. Suku Koto dipimpin oleh : Dt . Nan Adua.
 4. Suku Pisang dipimpin oleh : Dt . Gunung Ameh, Dt Mantiko Basa.
 5. Suku Simabur dipimpin oleh : Dt . Dunia Basal.
 6. Suku Jambak dipimpin oleh :Dt . Maruhun , Dt .Rajo Sakampuang.
 7. Suku Selayang dipimpin oleh : Dt. Mangulak Basa.
 8. Suku Sikumbang dipimpin oleh : Dt . Rangkayo Basa, Dt . Sari Basa.
  Koto Piliang berlaraskan Dt . Katumanggungan.
  Bodi Chaniago berlaraskan Dt . Parpatiah Nan Sabatang.
  Kurai V jorong menggunakan kedua aliran tersebut.
  Dengan sebutan Elok di urang , Rancak di awak.

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Lahirnya Nama Pinang Balirik, Parit Putuih

Khazanah Arsip Statis Lahirnya Nama Pinang Balirik, Parit Putuih Pinang Balirik diberi nama karena rombongan bertemu batang pinang tumbuh berleret sepanjang jalan.
Asal nama Parit Putuih, karena rombongan berhenti berjalan karena dihadapan mereka ada tanah yang putus, dan merupakan sabuah parit, maka dinamailah Parit Putuih.

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Sejarah Lahirnya Daerah Sungai Tarab

Khazanah Arsip Statis Sejarah Lahirnya Daerah Sungai Tarab karena rombongan menelusuri jalan kecil, di kiri kanan semak berlukar, jauh dihadapan mereka sudah tampak nagari Bungo Satankai, maka Bungo Sitankai diberi nama Sungai Tarab.
Penghulu bergelar Dt. Bandaro Putiah, beliau Kemenakan Dt. Katumanggungan penduduk Sungai Tarab berasal dari Lima Kaum.
8 Suku dari 8 keluarga di Sungai Tarab, sehingga disebut Sungai Tarab 8 Batue, 5 batue di dalam, dan 3 Batue diluar.

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Sejarah Nama Batang Buo (Tambuo) Agam, Biaro, Balaigurah, Lambah dan Panampuang

Khazanah Arsip Statis Sejarah Nama Batang Buo (Tambuo) Agam, Biaro, Balaigurah, Lambah dan Panampuang oleh yang berkuasa di Pariangan saat itu, dikerahkan 4 rombongan ke Gunung Merapi.
Rombongan 1 : Menempati dataran Rendah dari kaki gunung Merapi yang dialiri batang air,dulunya bernama Batang Buo maka lahirlah nama Tambuo. Sebelah hilirnya bernama batang Agam
Rombongan 2 : Menempati daerah Kurai, Banuhampu, Sianok, Koto Gadang
Rombongan 3 : Menmpati daerah Agam, Biaro Balaigurah, Lambau
Rombongan 4 : Menempati daerah Panampuang, Canduang, Lasi

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Asal Usul Orang Kurai

Khazanah Arsip Statis Asal Usul Orang Kurai dari sejarah pemindahan penduduk dari Pariangan sebanyak 26 keluarga, terpecah 2, masig-masing menjadi 13 keluarga. 13 Keluarga pertama melanjutkan perjalanan dari kaki Gunung Merapi sampai ke kaki Gunung Talang. Sedangkan 13 keluarga lagi tinggal menetap, sehingga daerah yang ditempati oleh 13 keluarga dinamkan "KubuangTigo Baleh". Rombongan Kubuang Tigo Baleh inilah menjadi asal usul penduduk Tigo Baleh (kurai)

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Sri Maharajo Dirajo Raja Muda

Khazanah Arsip Statis Sri Maharajo Dirajo Raja Muda, Pemimpin Rombongan terkenal pemberani, tangkas, gagah perkasa dan Panglima tertinggi dalam Angkatan Bersenjata.
(Kisah Sewindu Kerajaan Minangkabau di Pariangan)

Team Perumus Badan Pekerja Kerapatan Adat Kurai Bukittinggi

Hasil 1 s.d 10 dari 36